C A P U T M O R T U U M

N.C.

När du känner smaken av
Det som är gott
Är detta ett litet tecken
Som visar hän
Mot någonting dolt

* * *

J.B


Sött

Surt

Beskt


Det söta lockar in
Det sura stöter bort
Och det beska håller
Allting samman

* * *

Bryggning är konsten att förädla det levande,
Leda det genom stadier,
Gradvis frambringa det som är fördolt.

När grödan börjar växa ur kornet
Avslutas det.
Genom hettans omvandlade kraft
Kristalliseras sädeskornet till malt.
Malten blandas med vatten,
Socker slits isär, förenklas och uppgår i någonting annat.
Malten har bara varit en behållare
En tillfällig struktur, ett stadium på vägen.
Den gamla formen måste överges.
Livskristallerna blir hängande i en annan rymd,
I ett levande vatten
Sprudlande av energi, rörelse och sötma.
Kokande.

Du törstar.
En bitter bägare sträcks fram till dig.
Varför denna bitterhet? Varför denna beska?
En viskning: Jag – bevarar – dig – levande.

Vörten, det levande vattnet,
Kyls ned, återvänder,
Blir inte helt olik en grav,
Ett rum för det döda.


I detta rum väcks livet upp.


Det kristallina sockret skall omvandlas.
Liksom den gamla jorden ska komma att bli den nya jorden,
Skall det levande förvandlas.

* * *

G.W.F.H

Käkbenet fäster i skallbenet, öppnar sig för världen.
Blir ett membran, en horisont, blir till gnistor.
Det sprakar bakom ögonen.
Det brinner i kraniet.
Låt det brinna.
Någonting måste brinna upp.
En rening måste ske.

* * *

Materien avslöjar sig
Öppnar sitt inre
Blottar sig
Där bakom skynket
En annan triangel
Det dånar - helt tyst
En röst som ej kommer från en människas strupe
Den talar, den andas ut, den träder fram

Helig

Helig

Helig