Author Image

C A P U T M O R T U U M

Smaken av det som är gott
Är ett litet tecken
Som visar hän
Mot någonting gömt